قوانین و مقررات وبسایت رزومه فارسی

Resume Farsi, Terms

به نام خدا

  • ۱- هر کاربر می تواند به تعداد نامحدود رزومه فارسی و انگلیسی رایگان ساخته و به صورت PDF خروجی بگیرد.
  • ۲- استفاده از قالب های ویژه برای تمام رزومه ها و البته خروجی گرفتن با فرمت تصویری JPG منوط به خرید اشتراک ویژه VIP می باشد.
  • ۳- کاربران فقط در صورتی به تمام رزومه های ساخته شده خود دسترسی خواهند داشت که عضو "وبسایت رزومه فارسی" شده و حساب عادی خود را به صورت رایگان فعال نمایند.
  • ۴- "وبسایت رزومه فارسی" متعهد می شود که رزومه های ساخته شده کاربران را به جز در موارد حقوقی و با حکم رسمی دادگاه، به هیچ عنوان در اختیار شخص یا شرکتی قرار ندهد.
  • ۵- مسئولیت ورود اطلاعات نادرست رزومه ها بر عهده خود کاربر بوده و رزومه فارسی هیچ تعهدی در قبال صحت اطلاات رزومه های ساخته شده ندارد.
  • ۶- در بخش سفارش طراحی اختصاصی رزومه (فردی و تجاری)، "وبسایت رزومه فارسی" فقط مسئولیت طراحی و تایید صحیح بودن آیتم های رزومه را بر عهده داشته و در قبال ورود اطلاعات درست یا نادرست کاربر، مسئولیتی ندارد.
  • ۷- در بخش سفارش طراحی اختصاصی رزومه (فردی و تجاری)، "وبسایت رزومه فارسی" با توجه به انتخاب های کاربر در فرم مربوطه اقدام به طراحی رزومه نموده و تعداد نمونه های اولیه ارائه شده به کاربر با توجه به مقدار درج شده در فرم مربوطه می باشد.
  • ۸- در بحث ترجمه رزومه ها، "وبسایت رزومه فارسی" در حال حاضر صرفا ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس را می پذیرد.
  • ۹- پشتیبانی رزومه فارسی برای حساب های کاربری عادی به صورت پشتیبانی مسائل فنی سایت و برای کاربری ویژه VIP به صورت پشتیبانی فنی به علاوه پشتیبانی تخصصی رزومه خواهد بود.